Innkalling til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR HALDEN RIDEKLUBB

Dato: 31. Januar 2022

Tid: 18.00

Sted: Digitalt på Teams.

 

Innkalling

Det innkalles herved til årsmøte for Halden Rideklubb 31. januar 2022. På grunn av stort smittetrykk i Halden Kommune og omkringliggende kommuner velger vi å arrangere årsmøte digitalt også i år. Vi hadde ønsket oss å få gjennomført dette årsmøte fysisk, men med dagens koronasituasjon er vi nødt til å få gjennomført årsmøtet på tryggest mulig måte. Styret håper de fleste av våre medlemmer allikevel møter opp og engasjerer seg.

 

Agenda og saksdokumenter publiserer på hjemmesiden vår https://www.haldenrideklubb.no/ og på Facebook siden vår senest 24. januar.

Forslag til saker vi kan ta opp sendes til halden.rideklubb@gmail.com innen 15.januar.

 

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett på årsmøte.

Innkalling til årsmøte PDF fil.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret