Årsmøte

INNKALLING  til 20. ordinære årsmøte i Halden Rideklubb

I tråd med vedtektene gjennomfører Halden Rideklubb årsmøte slik:

STED:                        Risum videregående skole, kantina

TID:                            mandag 15. februar kl 18.30

DELTAKERE:           Medlemmer av Halden Rideklubb

AGENDA:

 Åpning

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velg dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Generell orientering/ status/ årsberetning for 2015
 5. Behandle regnskap for 2015
 6. Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. Alle idrettslag må vedta den nye lovnormen som sin egen lov på årsmøte (vedlagt).
 7. Behandle innkommene forslag og saker
 8. Fastsette medlemskontingent for 2016
 9. Vedta budsjett for 2016
 10. Foreta valg av tillitsvalgte
 11. Eventuelt

 

Saker som medlemmer ønsker behandlet, må fremmes styret snarest og innen 28. januar på epost til halden.rideklubb@gmail.com.

Håper på stort oppmøte i år! Enkel servering.

Velkommen