Årsmøte

Halden rideklubb kaller inn til årsmøte

Tid: tirsdag 27.02.18 kl 19.00

Sted: American pizza and desserts, Halden storsenter

Program:

Åpning

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen og saksliste.
Velg dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Generell orientering/ status/ årsberetning for 2017
Behandle regnskap for 2017
Vedta budsjett for 2018
Behandle innkommene forslag og saker
Fastsette medlemskontingent for 2018
Valg av nye tillitsvalgte
Eventuelt

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden, klubb- og gruppesider på Facebook 14 dager før.

Innkomne saker til årsmøtet meldes styret senest 10.02.18.
Håper på stort oppmøte i år! Klubben står for pizza. Drikke kjøper den enkelte selv.

Velkommen