Saksdokumenter til årsmøtet

Vi gleder oss til årsmøtet og håper å se mange av medlemmene våre!

Saksdokumentene ligger nå nederst i dette innlegget. Valgkomiteens innstilling til nytt styre er dessverre noe forsinket.

Agenda

Årsberetning

Styrets innstilling

Saksliste

Sak 10.1

Resultatregnskap-balanse og saldobalanse

Organisasjonskart for Halden Rideklubb

Noter til regnskapet

Innkalling til årsmøte

Handlingsplan 2022-2024

Forretningsorden

Sportsresultater 2022

Valgkomiteens innstilling-2023