109527513_3617627931598224_597706947340885071_n

Oppvarmingsbane nært tilknyttet stevnearenaen.