Årsmøte

 

STED:                        Risum videregående skole, kantina

TID:                            mandag 28.februar kl 18.00

DELTAKERE:           Medlemmer av Halden Rideklubb

AGENDA:

 Åpning

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  3. Velg dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Generell orientering/ status/ årsberetning for 2016
  5. Behandle regnskap for 2016
  6. Vedta budsjett for 2017
  7. Behandle innkommene forslag og saker
  8. Fastsette medlemskontingent for 2017
  9. Valg av nye tillitsvalgte
  10. Eventuelt

Håper på stort oppmøte i år! Enkel servering.

Velkommen